Sosnowe Fundamenty | mamy to!

Tak! Fundamenty pod drugim obiektem wylane! A należy pamiętać, że solidne fundamenty to gwarancja powodzenia całej budowy. Nie da się ukryć, iż nadzorujemy każdy z etapów ale tu jesteśmy obecni w każdym momencie. Fundamenty to nie tylko lanie betonu i stal. Ściany fundamentowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią i wodą gruntową, nie zapominając o obłożeniu termiczną izolacją.  Hydroizolację układamy poziomo i pionowo. Izolacja pozioma zabezpiecza ściany parteru przed kapilarnym podciąganiem wody, pionowa chroni ściany fundamentowe przed wodami opadowymi i gruntowymi.

Niewidoczny dla oczu mieszkańców fundament jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcji budynku. To on przekazuje do gruntu wszystkie obciążenia z domu, odpowiada za stabilność i trwałość. O fundamenty na Sosnowej jesteśmy spokojni.